DOKUMENTY SRS

ZÁKON 99/2004 Sb.

ze dne 10.února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráží...
Zákon 99/2004 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 11. dubna 2016, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů:
VYHLÁŠKA-123_2016-Sb.


RYBÁŘSKÝ ŘÁD SRS

Na základě odsouhlasených změn v rybářském řádu na Výroční členské schůzi v březnu 2015 byl Výborem SRS odsouhlasen nový Rybářský řád SRS r. 2015 aktualizovaný II
Rybářský řád si uložte ve svém PC a vytiskněte.
Rybářským řádem SRS je povinen se řídit každý člen SRS.


DODATKY K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU SRS


STANOVY SRS

Z důvodu nutnosti změny statutu naší rybářské organizace ze Svazu na Spolek bylo nutno upravit také Stanovy SRS tak, aby odpovídaly nové situaci. Od r. 2016 se tedy náš SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE mění na SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE (zkratka SRS tak dále zůstává)a všichni členové SRS jsou povinni řídit se ustanoveními zakotvenými ve Stanovách Spolku rybářů Sokolnice.
Stanovy Spolku rybářů Sokolnice


 VÝBOR SRS

Výbor SRS je volen z řad členů SRS...


 HOSTENKY


BRIGÁDY

Brigádnická činnost členů SRS...


ČLENSKÁ SCHŮZE SRS

Výbor SRS zve všechny členy Spolku rybářů Sokolnice na Výroční členskou schůzi dne 10.3.2019 v 09.00 hodin v restauraci NA SOKOLOVNĚ Projednávat se budou tyto body:
1) Zpráva o financích za rok 2018+2019
2) Zpráva o zarybnění za rok 2018+2019
3) Schválení členů výboru  na rok 2019
4) Pronájem ostrůvku v zimních měsících
5) Schválení poplatku za internet
6) Diskuse
7) Závěrečné slovo předsedy SRS

Výbor SRS připomíná, že hlasovat budou moci pouze členové SRS, kteří uhradí členské známky SRS v řádném termínu. Členské známky SRS pro r. 2019 musí být uhrazeny do konce února 2019, po tomto termínu členství v SRS zaniká!

Napsat komentář