RYBÁŘSKÝ KLUB SRS

Podmínky pro využívání Rybářského klubu na ostrůvku pro soukromou činnost členů SRS.

 • každý aktivní člen SRS (tedy člen, který má zakoupenou povolenku) má právo k pronájmu prostor Rybářského klubu (dále jen RK) na ostrůvku na rybníku "Na návsi" pro rodinné oslavy. Pronájem RK je spojen s finanční úhradou na náklady spojené s údržbou a úklidem RK a spotřebou energie a vody. Spotřebované dřevo na grilování je hrazeno zvlášť. Úhrada za pronájem je uhrazena předem při předání RK členovi SRS pověřenou osobou.
 • zájemce o pronájem RK má právo využívat celý RK i s příslušenstvím, gril a sociální zařízení.
 • vzhledem k počtu členů SRS má člen možnost si pronajmout RK na jednu akci ročně v trvání maximálně 3 dnů přes víkend (pátek, sobota, neděle).
 • žádost o pronájem RK projedná a schválí Výbor SRS. Po povolení bude akce závazně zaznamenána do kalendária.
 • není povolena možnost právo k pronájmu RK převzít od jiného člena SRS a takto své akce násobit.
 • není povolen pronájem Klubu osobám, které nejsou členy SRS.
 • není povoleno "zaštítění" pronájmu RK členem SRS osobám, které nejsou členy SRS.
 • v době konání plánovaných akcí SRS - Rybářské závody, Dětské rybářské dopoledne, Noční lovy, Pstruhové lovy a Vánoční kapr - není možno RK využívat pro soukromé aktivity.
 • v době konání akcí vyplývajících z domluvy s organizacemi působícími v Sokolnicích (např. Čarodějnice pořádané Sokolem) není povolen pronájem RK pro soukromé aktivity.
 • Výši úhrady za pronájem RK a za poskytnutý otop ke grilování či udržování ohniště stanoví Výbor SRS na začátku roku.

Předání RK pověřenou osobou členovi SRS.

 • RK předá pověřená osoba zájemci v den konání akce přímo v RK po kontrole prostor RK.
 • RK bude v době předání uklizený, budou doplněny hygienické potřeby na sociálním zařízení, v případě zájmu bude nachystáno přiměřené množství dřeva na podpal a grilování, bude k dispozici požadované množství nádob k vaření, konzumaci nápojů a potravin, příborů.
 • Převzetím RK od pověřené osoby se člen SRS zavazuje k osobní zodpovědnosti za pořádek a k dodržování doby klidu po 22.00 hodině.

Předání RK členem SRS pověřené osobě.

 • Člen SRS předá po akci RK nejpozději do 12 hodin posledního dne pronájmu.
 • V době předání pověřené osobě bude celý areál RK předán ve stejném stavu jako při převzetí před akcí, včetně používaného vybavení RK, sociálního zařízení a grilu.
 • V případě ztráty či zničení vybavení RK uhradí pořádající člen SRS škodu v plné výši.
 • V případě udělení pokuty za rušení nočního klidu v průběhu soukromé akce bude případnou udělenou pokutu vymáhat SRS od člena SRS odpovědného za dohled nad touto soukromou akcí soudní cestou.
  Podmínky pro soukromé využívání Rybářského klubu na ostrůvku členy SRS 


Seznam a volné termíny najdete v dokumentu:

One thought on “RYBÁŘSKÝ KLUB SRS

 1. Pingback:

Comments are closed.