Dodatky k řádu, vyjímky, doplňky

Na této stránce jsou zveřejněny všechny dodatky, vyjímky a doplňky k platnému Řádu SRS.


 PRAVIDLA PRO LOV PSTRUHŮ

S platností od 1.11.2016 platí možnost pozvat si hosta na Lov pstruhů na "OSOBNÍ!" pozvání.
CENA HOSTENKY JE STANOVENA NA 350 KČ NA JEDEN DEN LOVU DLE RŘ SRS A HOST MÁ TÍMTO PRÁVO NA ULOVENÍ 3 KS PSTRUHA. (Platnost povolenky je omezena datem lovu, není možno pstruhy dochytávat při příštím pozvání)
V praxi to tedy znamená, že si mohu pozvat hosta, kterého si zapíši do povolenky (tak jak je to povoleno - cena povolenky + počet ulovených pstruhů) a je POVINNOSTÍ hostitele být po celou dobu lovu s hostem přítomen (v případě ulovení jiného druhu ryb je nutno tyto ryby se vší opatrností vrátit do vody - není povoleno si tyto ryby ponechat). Do povolenky hostitele bude zapsán počet hostem ulovených pstruhů a tento lov bude hostitelem vykázán při odevzdání povolenky.
V žádném případě nebude lov pstruhů pro hosty organizován veřejně!


LOV NA DIRKÁCH

Výbor SRS upozorňuje členy SRS na ustanovená pravidla pro lov na dírkách:
Lov na dírkách se může praktikovat POUZE!!! v prostoru vymezeném pro tento způsob zimního lovu. Tento prostor byl vymezen již před lety a od té doby se nezměnil! Je to oblast rybníka mezi lávkou k ostrůvku a skruží pod Maradovými. Tento prostor je vymezen z bezpečnostních důvodů a mimo tento prostor je vrtání dírek PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! 
Lov na dírkách je možné provozovat pouze dle platného Řádu SRS.

Dne 10.3.2019 bylo jako dodatek platného Rybářského řádu SRS schváleno zrušení omezení lovu na dirkách pouze o víkendu a od pstruhové sezony 2019 je povolen celotýdenní lov na dirkách při dodržení platného Rybářského řádu SRS.


capture_01012017_202121


 Lov jesetera na rybníku Na návsi

Do našeho rybníka byl vysazen jeseter sibiřský, celkem 12 kusů ve velikosti 70 - 90 cm. Výbor SRS proto vydává dodatek Rybářského řádu s pokyny, jak s jeseterem zacházet.

JESETER SIBIŘSKÝ JE V RYBNÍKU "NA NÁVSI" V SOKOLNICÍCH CELOROČNĚ HÁJEN A CHRÁNĚN.
Přestože je jeseter poměrně tvrdá ryba, je nutno s ním po zdolání zacházet VELMI opatrně a šetrně. Samozřejmostí je zdolání pomocí podběráku (odpovídající velikosti, jeseteři jsou velcí 70 - 90 cm) a také odpovídající podložka pod ulovenou rybu - minimální velikost podložky je stanovena 50x100 cm, není tedy možno rybu pokládat na igelitku ze supermarketu...
Pokud je háček zapíchnut viditelně ve rtu, opatrně jej vyprostíme pomocí peánu, nebo vyprošťovače háčků. Pokud je háček zabodnut hluboko, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ jej nedolujeme násilím - návazec s háčkem ustřihneme či uřízneme tak, abychom rybu neporanili (nůž a nůžky patří do povinné výbavy rybáře SRS). Porybní budou toto vybavení a dodržování DŮRAZNĚ kontrolovat!
Jeseter může být po zdolání unavený a při vracení do vody může být apatický. Vracíme proto jesetera do vody pomalu a opatrně, jednou rukou ho držíme za kořen ocasu a je dobré s jeseterem mírně ve vodě pohybovat do té doby, dokud sám neprojeví snahu odplavat. Prostě ho tam neházejte jako kus dřeva, chovejte se k němu jako k živému tvoru.
Je v našem vlastním zájmu, aby se v našem rybníku jeseteru dařilo a aby prosperoval.
Výbor SRS přeje všem svým členům hodně hezkých zážitků při lovu jesetera sokolnického!

One thought on “Dodatky k řádu, vyjímky, doplňky

  1. Pingback:

Comments are closed.