PSTRUHOVÉ LOVY

SRS pořádá na rybníku Na návsi každoročně pstruhové lovy. Termín Pstruhových lovů se odvíjí podle počasí, předběžný termín podzimních pstruhových lovů je stanoven od začátku října do konce roku, jarní lov pstruhů od začátku roku do konce dubna


LOV NA DIRKÁCH

Výbor SRS upozorňuje členy SRS na ustanovená pravidla pro lov na dírkách:
Lov na dírkách se může praktikovat POUZE!!! v prostoru vymezeném pro tento způsob zimního lovu. Tento prostor byl vymezen již před lety a od té doby se nezměnil! Je to oblast rybníka mezi lávkou k ostrůvku a skruží pod Maradovými. Tento prostor je vymezen z bezpečnostních důvodů a mimo tento prostor je vrtání dírek PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!  Lov na dírkách je možné provozovat pouze dle platného Řádu SRS:
IX. Povolené způsoby lovu
6. Lov na dírkách
Při dostatečném zamrznutí rybníka je možno provádět i lov na dírkách, který spočívá v lovu zejména pstruha duhového na vyvrtaných dírkách z lední plochy zpravidla krátkou udicí a způsoby neodporujícími ustanovením tohoto Rybářského řádu. Lov na dírkách jako doplňkový druh lovu smí být prováděn pouze v sobotu a neděli, ve státem uznaných státních svátcích a v období od 23. do 31.12 v době od 07.00 do 16.00 hodin. Každý lovící provádí lov ryb na dírkách pouze na vlastní nebezpečí a v prostoru, pro tento způsob lovu vymezeném.
capture_01012017_202121

 

 Video SOKOLNICKÉ DIRKY


 

_DSC1599
Takový pohled na podzim pěkně zahřeje
SOKOLNIČTÍ-PSTRUZI
Ledové opojení z lovu pstruhů

 

 

Napsat komentář