LOV PSTRUHŮ

 

LOV NA DIRKÁCH

Výbor SRS upozorňuje členy SRS na ustanovená pravidla pro lov na dírkách:
Lov na dírkách se může praktikovat POUZE!!! v prostoru vymezeném pro tento způsob zimního lovu. Tento prostor byl vymezen již před lety a od té doby se nezměnil! Je to oblast rybníka mezi lávkou k ostrůvku a skruží pod Maradovými. Tento prostor je vymezen z bezpečnostních důvodů a mimo tento prostor je vrtání dírek PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!  Lov na dírkách je možné provozovat pouze dle platného Řádu SRS:
IX. Povolené způsoby lovu
6. Lov na dírkách
Při dostatečném zamrznutí rybníka je možno provádět i lov na dírkách, který spočívá v lovu zejména pstruha duhového na vyvrtaných dírkách z lední plochy zpravidla krátkou udicí a způsoby neodporujícími ustanovením tohoto Rybářského řádu. Lov na dírkách jako doplňkový druh lovu smí být prováděn pouze v sobotu a neděli, ve státem uznaných státních svátcích a v období od 23. do 31.12 v době od 07.00 do 16.00 hodin. Každý lovící provádí lov ryb na dírkách pouze na vlastní nebezpečí a v prostoru, pro tento způsob lovu vymezeném.
capture_01012017_202121

 

 Video SOKOLNICKÉ DIRKY


 

_DSC1599
Takový pohled na podzim pěkně zahřeje
SOKOLNIČTÍ-PSTRUZI
Ledové opojení z lovu pstruhů

 

 

Napsat komentář