Zákon 99/2004 Sb.

ZÁKON 99/2004 Sb.

ze dne 10.února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráží...
zákon 99/2004 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 11. dubna 2016, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů:
VYHLÁŠKA-123_2016-Sb.