HOSTENKY SRS

Pravidla pro užívání hostenek členy SRS

1. Každý člen SRS starší 18. let má právo přizvat si na víkendové dny hosta na rybolov. 
2. Počet hostů na jednoho člena na jeden týden je omezen na 5 osob. 
3. Povolenku pro hosta zajistí hostitel dopředu na konkrétní den a pro konkrétní osobu. Povolenku bude možno zajistit v určený den v týdnu u pověřené osoby, nebo po domluvě telefonem. V sobotu a v neděli bude možnost zajistit povolenku v přístřešku na otrůvku, pokud bude přítomna pověřená osoba. 
4. Hostenka je nepřenosná a pokud ji host v označený den nevyužije, bez náhrady propadá. 
5. Po celou dobu lovu hosta je hostitel přítomen a odchodem hostitele končí lov i pro hosta. 
6. Při obdržení povolenky s možností ponechání kapra má host právo ponechat si 1 ks kapra do velikosti 55 cm. Jednou zasakovaný kapr se již nesmí měnit. Pokud host kapra neuloví, nepřesouvá se tato možnost na jiný termín. 
7. Při využití možnosti ponechat si kapra napíše tohoto kapra do své povolenky hostitel a do kolonky druh ryby zapíše KAPR HOST. Ponecháním kapra lov pro hosta nekončí, může lovit dál s tím, že každou další ulovenou rybu se vší opatrností vrátí do vody. 
8. Za chování při lovu a úklid před odchodem plně odpovídá hostitel. 
9. Dodržování pravidel chování platných pro hostitele a hosta kontrolují porybní a host i hostitel jsou povinni na požádání porybného předložit příslušné povolenky. V případě nesrovnalostí v dokladech, nebo v případě porušování rybářského řádu platného pro členy SRS či nevhodného chování hosta má porybný právo ukončit lov hosta a oznámí přestupek hostitele výboru SRS.
10. Do našeho rybníka byl vysazen jeseter sibiřský, celkem 12 kusů ve velikosti 70 - 90 cm. Výbor SRS proto vydává dodatek Rybářského řádu s pokyny, jak s jeseterem zacházet.
JESETER SIBIŘSKÝ JE V RYBNÍKU "NA NÁVSI" V SOKOLNICÍCH CELOROČNĚ HÁJEN A CHRÁNĚN.
Přestože je jeseter poměrně tvrdá ryba, je nutno s ním po zdolání zacházet VELMI opatrně a šetrně. Samozřejmostí je zdolání pomocí podběráku (odpovídající velikosti, jeseteři jsou velcí 70 - 90 cm) a také odpovídající podložka pod ulovenou rybu - minimální velikost podložky je stanovena 50x100 cm, není tedy možno rybu pokládat na igelitku ze supermarketu...
Pokud je háček zapíchnut viditelně ve rtu, opatrně jej vyprostíme pomocí peánu, nebo vyprošťovače háčků. Pokud je háček zabodnut hluboko, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ jej nedolujeme násilím - návazec s háčkem ustřihneme či uřízneme tak, abychom rybu neporanili (nůž a nůžky patří do povinné výbavy rybáře SRS). Porybní budou toto vybavení a dodržování DŮRAZNĚ kontrolovat!
Jeseter může být po zdolání unavený a při vracení do vody může být apatický. Vracíme proto jesetera do vody pomalu a opatrně, jednou rukou ho držíme za kořen ocasu a je dobré s jeseterem mírně ve vodě pohybovat do té doby, dokud sám neprojeví snahu odplavat. Prostě ho tam neházejte jako kus dřeva, chovejte se k němu jako k živému tvoru.
Je v našem vlastním zájmu, aby se v našem rybníku jeseteru dařilo a aby prosperoval.
Výbor SRS přeje všem svým členům hodně hezkých zážitků při lovu jesetera sokolnického!

11. Hodnota 1 brigádnické hodiny nad limit určený pro tento rok je 10 bodů. Hodnota 1 bodu je 5 kč.

 

TYPY HOSTENEK:
za 2 brigádnické hod. (100kč) - hostenka "CHYŤ A PUSŤ" : host musí každou ulovenou rybu opatrně vrátit zpět do vody 
za 6 brigádnických hod. (300kč) - hostenka "JEDEN KAPR" : host má právo na jednoho kapra do 55 cm 
za 3 brigádnické hod. (150kč) - hostenka "CHYŤ A PUSŤ 24 hod" : povolenka na víkendový 24 hod. (noční) lov bez kapra 
za 6 brigádnických hod. (300kč) - hostenka "JEDEN KAPR 24 hod" : povolenka na víkendový 24 hod. (noční) lov s kaprem do 55 cm 
za 6 brigádnických hod. (350kč) - hostenka "PSTRUH" : host má právo na 3 ks pstruha duhového. Ulovené ryby musí být ihned po vytažení usmrceny, nesmí se vracet nazpět do vody a nesmí se měnit
Možnost pozvat si na rybolov hosta je tvoje PRÁVO - neznamená to tedy, že musíš vyhovět každému, kdo si o lov řekne...

Napsat komentář